Vikersund Solcellepark del 1

Prosjekt på dyrket mark, der det har vært grasproduksjon de siste 8 årene, området er valgt til dette kombinasjonsformålet, da dette er en tungdrevet del av et større jorde.ds

Anlegget er på 2,25 Mw installert effekt – Dvs en årsproduksjon av strøm til nettet på ca 2,1Gw/t. Anlegget har et flateareal på 9,8 Daa, arealet som er satt av til dette anlegget er 13 Daa totalt, inkl service arealer.

I dette anlegget vil agrovoltaics og forskning være det primære, det settes av deler i anlegget til forskning på mikrober, røtters utvikling da gresset ikke slås, men kun beites. Andre deler vi anlegget vil det forskes på hvordan gassproduksjonen vil bli med mer skygge, men også mindre fare for at gresset blir svidd. Kan sies mye mer, men mener budskapet er kommet frem.

Dyrking og høsting i anlegget vil også være gjenstand for forsking og utvikling. Det skal forskes på hvilke grønnsaker, bær frukt etc. som vil være de mest gunstige og dyrke i et slikt anlegg.

Anlegget bygges 100% reversibelt.

 

Her ble det montert 2900 stk. skrufundamenter.

Nyheter Se alle nyheter