Hvilket fundament velger du?

Prøv vår CO2-kalkulator!

Husets lengde i meter:


 

Utslipp av CO2 med betong

tonn CO2

Utslipp av CO2 med skruer

tonn CO2

0 tonn CO2 (0%) redusert CO2 utslipp ved bruk av skruer!

Besparelsen over tilsvarer:
km kjørt i personbil