© Fundament Service - Powered by: VISIVO.NO

Velkommen til
Fundamentservice for forhandlere

Vil du være en del av det Grønne skiftet?

Nå har du sjansen!

Fundamentservice er hovedforhandler av
KRINNER skrufundamenter
i Norge.

Økende interesse og etterspørsel gjør at vi nå trenger flere forhandlere og montører over hele landet. Har du/dere bakgrunn som tømrer, ingeniør eller har annen erfaring fra bygg og anleggs bransjen er du/dere kanskje rett person.
Som forhandler får du/dere ansvar for salg og montering i et geografisk område som passer i forhold til deres naturlige arbeidsområde.

Bli med på laget!

Som forhandler får du/dere ansvar for salg og montering i et geografisk område som passer i forhold til deres naturlige arbeidsområde. Som forhandler får du / dere tilgang til:

- markedets beste skrufundamenter
- markedets beste monteringsutstyr
- produktopplæring
- opplæring og bruk av monteringsutstyr
- opplæring og bruk av testutstyr og dokumentasjon
- blir en del av et nettverk med høy kompetanse og mye erfaring
- felles markedsføring.

Bruk av KRINNER skrufundamenter gjør fundamentering miljøvennlig, enkel og rimelig uten å skade grunn, asfalt eller belegningsstein. Ved å skru stålskruene direkte i jorden til riktig dybde og moment er fundamentet klart til bruk.

grunn med svak bære evne, verneområder, verneverdige ting i grunn, fundamentering nær busker og trær som ikke skal ødelegges, er dette et meget godt alternativ til dagens graving, støpning og massetransport med stort og tungt utstyr.

Ideelt til fundamentering av: Hytter, anneks, boder, skilter, søyler, gjerder, terrasser, plattinger, vegbommer, osv. Det er vel nesten bare fantasien som setter grenser.

Fremtidens Fundament – tysk toppkvalitet og markedets mest miljøvennlige fundamentering:
• CE merkede • forsikringsgodkjent • opp mot 95 % CO2-besparelse • inneholder minst 75 % gjenbruksstål • produsert med solcellestrøm på egne fabrikker • radonsikkert • klimasikkert • lang levetid • katodisk beskyttelse
• Fundamenter kan lett flyttes og gjenbrukes.

Kontakt oss for mer info

Eller les videre her

Send mail

Ring oss

Atle Janssen
0047 928 54 054