FREMTIDENS FUNDAMENTLØSNINGER

Kvalitet, miljøvenlig og holdbart!
Vi reduserer utslippet av CO2 fra betong ved å selge markedets mest klimavennlige kvalitetsskruefundamenter. Samtidig tilbyr vi verdiskapende rådgivning til våre samarbeidspartnere og kunder, så skruefundamentet blir et reelt alternativ til å grave og støpe.

PROFESJONELT

Hvis du er entreprenør, anleggskonsulent, ingeniør, arkitekt, offentlig byggherre eller privat husbygger, kan Fundamentservice selge og installere skruefundamenter til et bredt spekter av profesjonelle behov. Det kan bl.a. være eneboliger, sommerhus, etterfundering og infrastruktur som veiskilt og plattformer. Vi leier også ut fundamenter til midlertidige bygninger.

Kvalitet

Våre skruefundamenter er produsert av verdens mest erfarne produsent, KRINNER, med en markant klimafordel. Våre skruefundamenter har en særlig fordel sammenlignet med andre profesjonelle punkt- og brønnfundamenter, enten de er i stål eller betong: Skruefundamenter tar opp vannrette krefter og kan med riktig verktøy installeres meget presist med små toleranser – selv i steinfylt jord. Den patenterte og herdede spissen med slagkanter fjerner selv større hindringer og sikrer en presis, loddrett og fast installasjon.

Forsikringsgodkjennelse

Våre skruefundamenter er forsikret med produktansvarsforsikring som kan tilbakeføres til den europeiske produsenten. Installerer du våre skruefundamenter i bygg-selv-seriene selv, kan vi henvise til forsikringsselskaper som kan forsikre bygget du setter opp. Når Fremtidens Fundaments skruefundamenter benyttes til større bygg, kan vi gjøre det slik at de tilfredsstiller kravene for alle typer forsikringer.

Våre prinsipper:

1. Basis er i orden. Skruefundamentene skal være installasjonsoptimerte, ensartet produsert og mest mulig klimavennlig produsert. Skruefundamenter skal være fra en europeisk produsent med stor praktisk erfaring og statisk og geoteknisk innsikt, og de skal også være produsert klimavennlig.

2. Installasjonsmaskinene og deres installasjonsdokumentasjon skal være i orden og oppdaterte. De maskinene som vi anvender og selger er utviklet av tyske ingeniører, som har erfaring med prosjektering, installasjon og dokumentasjon av over 50 millioner skruefundamenter.

Tilbudsprosessen skal være systematisk og komplett. Vi vet hvordan vi kan gjøre et underdefinert prosjekt brukbart for oss og for kunden. Gjennom de geotekniske forundersøkelsene, skruefundamentsplanen, egnethetstest og installasjon fokuserer vi på valg av de rette skruefundamentene: Vi skal ha kontroll på levetid, bæreevne og installasjonstoleranser, slik at skruefundamentet anvendes faglig riktig og praktisk mulig.

3. Kontroll på bæreevne. Vi kan gjennomføre test etter gjeldende regler for testing av påler: Vi kan utføre prinsippforsøk, egnetshetsforsøk og ettervisningsforsøk i henhold til Eurocodes 07.

4. Kontroll på levetiden. Vi velger de rette skruefundamentene til forskjellige bygninger, slik at man unngår service, men vi kan alltid sikre levetiden av skruefundamentene med Aktiv-Katodisk-Beskyttelse™.

Holdbarhet

Det sies at betong holder i 100 år, men det er en sannhet med modifikasjoner. Betong holder kun veldig lenge dersom det ikke utsettes for vann og fukt. Kun kvalitetsbetong holder så lenge i jorden. Selv de store danske broene, som er laget av den beste betongen, har vist seg å smuldre opp på utrolig kort tid. Les eventuelt om levetiden til betong. KRINNER-skruene holder så lenge du vil. Fordi de er CE-merket i henhold til DIN EN ISO 9010-2, varmeforsinket i henhold til DIN EN ISO 1461 og fås i forskjellige godstykkelser, er grunnlaget i orden til langtidsholdbart bygging. Jordbunden og de klimatiske forhold spiller alltid inn og derfor kan det ikke gis generelle garantier for holdbarhet. Vi kan produsere fundamenter med økt tykkelse og mye tykkere sinklag. Ytterligere duplex-maling eller belegg kan også påføres samtidig som det er mulig å få fundamentene katodisk beskyttet. Vi kan med andre ord alltid sikre en holdbarhet på mer enn 100 år – selv i korrosjonsaggressive miljøer og med mulighet for å demontere bygget.

HMS kvalitetssystem: Argus